KURUMSAL SORUMLULUK / KARAPARA VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Türkiye Mevzuatı;

Türkiye’ de yürürlükte olan kanunlara göre suçtan elde edilen gelirin finansal sistem kullanılarak aklanmaya çalışılması suç olarak kabul edilmektedir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mücadele stratejisinin belirlenmesi, uygulanacak politikalar ve mevzuatın oluşturulması görevi Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve doğrudan Maliye Bakanı’na bağlı olarak çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda uyulması gereken temel ilkeler, yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ihlali sonucundaki cezalar aşağıda sayılan kanun, yönetmelik ve tebliğler ile belirlenmiştir;

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında kanun
5411 sayılı Bankacılık Kanunu
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
Aklama Suçu İncelemesi Hakkındaki Yönetmelik
Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği
5 no’lu Masak Genel Tebliği
6 no’lu Masak Genel Tebliği
7 no’lu Masak Genel Tebliği
8 no’lu Masak Genel Tebliği
9 no’lu Masak Genel Tebliği 

​Troy Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Politikası, yerleşik olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamındaki ulusal mevzuatının yanısıra, uluslararası kuruluşlar ve düzenleyiciler tarafından belirlenen ve yayınlanan tavsiye, ilke, standart ve rehberlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda dikkate alınmış olan uluslararası belgeler aşağıda belirtilmektedir.

FATF’ın 40+9 Tavsiyeleri
OECD Tedarik Zinciri Politikası
BM Konseyi Kararları
Avrupa Birliği Kararları